Εμπορία Κόντρα πλακέ θαλάσσης Συμήδα,Οκουμέ,CEIBA,AYOUS

 

Διάσταση Πάχη
220Χ170 4
250Χ125 4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,35,40
305Χ152,5 6,9,12,15,18,21,24,30
152,5Χ152,5 3,4,6,9,12,15,18