Η εταιρία προσφέρει την προλείανση στα παραγόμενα προϊόντα.

Με ένα από τα πιο σύγχρονα τριβεία πραγματοποιείται ταυτόχρονη λείανση και στο πάνω και στο κάτω μέρος.

Με 1 κύλινδρο και 1 ταμπόν σε κάθε μεριά.