Εμπορία Μοριοσανίδας

 

Διάσταση Πάχη
305Χ185 15,17
366Χ183 6,8,12,16,18,22,25,30
280Χ207 16,18,22,25,30