Εμπορία ανθυγρών Πάγκων Κουζίνας Ελληνικής κατασκευής

 

Διάσταση Πάχη
420Χ060 μονόκουρβος 40
420Χ080 δίκουρβος 40