Εμπορία πιστοποιημένης Ε1 ινοσανίδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε

 

Διάσταση Πάχη
220Χ185 3,4,6
305Χ122 8,10,12,16,19,22,25,30,38
305Χ185 8,10,12,16,19,22,25,30
366Χ185 8,10,12,16,19,22,25,30
244Χ122 16,19
205Χ122 22,25,30